پشتیبانی 24 ساعته
تلفن: 3-88917601 21 98+
تور زمینی مشهد

تور زمینی مشهد

التون3

تور زمینی مشهد هتل آپارتمان آلتون:

تور زمینی مشهد ارزان 2 شب از 299.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 329.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 359.000 تومان

—————————————————–

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل آلتون مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

===============================================================================

12

تور زمینی مشهد هتل آپارتمان دیانا:

تور اقساطی  مشهد 2 شب از 325.000 تومان

تورهای  زمینی مشهد  با قطار 3 شب از 355.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 385.000 تومان

————————————————-

 خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل دیانا مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

==========================================================================

تور زمینی مشهد هتل سراج :                                     تورکیش-تورمشهد.com-mashhad-tour-hotel-seraj-mashhad-1

تور زمینی مشهد 2 شب از 330/000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 370/000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 410/000 تومان

 ——————————————————-

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل سراج مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

===================================================================================

Abrisham hotel welcome 01

تور زمینی مشهد هتل آپارتمان ابریشم:

تور زمینی مشهد 2 شب از 330.000 تومان

تورهای  زمینی مشهد  با قطار 3 شب از 370.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 410.000 تومان

 ————————————————-

 خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط  رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل ابریشم مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

=========================================================================

17

تور زمینی مشهد هتل آپارتمان اوستا:

تورهای  زمینی مشهد  2 شب از 299.000 تومان

تور  مشهد زمینی 3 شب از 329.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 359.000 تومان

——————————————

 خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل اوستا مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

==========================================================================

73selekt-36

تور زمینی مشهد هتل  پارمیدا:

نرخ زمینی تور مشهد 2 شب از 420.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 490.000 تومان

تور زمینی مشهد لوکس 4 شب از 630.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل پارمیدا مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

==========================================================================

18

تور زمینی مشهد هتل  سهند:

نرخ ویژه تور زمینی مشهد 2 شب از 430.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 520.000 تومان

لوکس ترین  تور زمینی مشهد 4 شب از 610.000 تومان

——————————————

 خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل سهند مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

 ==========================================================================

709untitled-panorama1

تور زمینی مشهد هتل هاترا:

تور زمینی مشهد 2 شب از 390.000 تومان

قیمت ارزان  تور زمینی مشهد 3 شب از 460.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 530.000 تومان

——————————————

 خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل هاترا مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

==========================================================================

2d677e89-2a21-4e59-aad2-035a78b52df5

تور زمینی مشهد هتل پارس:

تور زمینی مشهد 2 شب از 480.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 640.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 770.000 تومان

 ——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل پارس مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

Arsh1

تور زمینی مشهد هتل عرش:

تور زمینی مشهد 2 شب از 380.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 490.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 540.000 تومان

 ——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل عرش مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

9739

تور زمینی مشهد هتل رضویه:

تور زمینی مشهد 2 شب از 400.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 520.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 610.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل رضویه مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

  ======================================================================

up-38fac8c64974f6d52188168c82879953

تور زمینی مشهد هتل آپارتمان سفیران:

قیمت مناسب  تور زمینی مشهد ارزان2 شب از 320.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 355.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 390.000 تومان

 ——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط  رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل سفیران مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

   ==========================================================================

1

تور زمینی مشهد هتل فردوس:

تور زمینی مشهد 2 شب از 500.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 670.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 810.000 تومان

——————————————

 خدمات تور زمینی مشهد :

 بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل فردوس مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد ==========================================================================

6da12f28

تور زمینی مشهد هتل قصر طلایی:

 تور زمینی مشهد 2 شب از 630.000 تومان

 تور زمینی مشهد 3 شب از885.000 تومان

 تور زمینی مشهد 4 شب از1.090.000 تومان

 ——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل قصر طلایی مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

 تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

1104535428gal8pic45700684

تور زمینی مشهد هتل هلیا:

تور زمینی مشهد 2 شب از 395.000 تومان

 تور زمینی مشهد 3 شب از 460.000 تومان

 تور زمینی مشهد 4 شب از 530.000 تومان

 ——————————————

 خدمات تور زمینی مشهد :

 بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل هلیا مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

==========================================================================

sardar-2

تور زمینی مشهد هتل کیانا :

تور زمینی مشهد 2 شب از 440.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 580.000 تومان

 تور زمینی مشهد 4 شب از 690.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل کیانا مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

 ======================================================================

darvishi-hotel-6

تور زمینی مشهد هتل درویشی:

تور زمینی مشهد 2 شب از 610.000 تومان

 تور زمینی مشهد 3 شب از 855.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 1.050.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل درویشی مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

111mi1

تور زمینی مشهد میامی:

تور زمینی مشهد 2 شب از 400.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 520.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 610.000 تومان

 ——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل میامی مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

eghamat24 7763199

تور زمینی مشهد صادقیه:

تور زمینی مشهد 2 شب از 440.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از580.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از690.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل صادقیه مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور هوایی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

gadir1

تور زمینی مشهد هتل الغدیر:

تور زمینی مشهد 2 شب از 380.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 490.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 570.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل الغدیر مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

=====================================================================

12347

تور زمینی مشهد هتل آتی:

تور زمینی مشهد 2 شب از 330.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 415.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 470.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل آتی مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

=====================================================================

alvand-new

تور زمینی مشهد هتل الوند:

تور زمینی مشهد 2 شب از 310.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 385.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 470.000 تومان

 ——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل الوند مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

=====================================================================

noor-hotel-mashhad

تور زمینی مشهد هتل نور:

تور زمینی مشهد 2 شب از 360.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 460.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 530.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل نور مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

2691

تور زمینی مشهد مدائن:

تور زمینی مشهد 2 شب از 380.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 490.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 570.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل مدائن مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

699

تور زمینی مشهد هتل سی نور:

تور زمینی مشهد 2 شب از 500.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 670.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 810.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل سی نور مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

هاترا2

تور زمینی مشهد هتل هاترا:

تور زمینی مشهد 2 شب از 350.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 445.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 510.000 تومان

 ——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

 بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل هاترا مشهد + صبحانه با منو انتخابی

 تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

======================================================================

1704-helma-hotel-mashhad-outdoor-view-59081650

تور زمینی مشهد هتل هلما:

تور زمینی مشهد 2 شب از 370.000 تومان

 تور زمینی مشهد 3 شب از 475.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 550.000 تومان

 ——————————————

 خدمات تور زمینی مشهد :

 بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل هلما مشهد + صبحانه با منو انتخابی

 تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

 =====================================================================

2

تور زمینی مشهد هتل هما:

تور زمینی مشهد 2 شب از 540.000 تومان

 تور زمینی مشهد 3 شب از 750.000 تومان

 تور زمینی مشهد 4 شب از 910.000 تومان

 ——————————————

 خدمات تور زمینی مشهد :

 بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل هما مشهد + صبحانه با منو انتخابی

 تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

 =====================================================================

20160810023756

 تور زمینی مشهد هتل اطلس:

تور زمینی مشهد 2 شب از 440.000 تومان

 تور زمینی مشهد 3 شب از 590.000 تومان

 تور زمینی مشهد 4 شب از 690.000 تومان

 ——————————————

 خدمات تور زمینی مشهد :

 بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل اطلس مشهد + صبحانه با منو انتخابی

 تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

 =====================================================================

1069Panora1140-141.1 copy

تور زمینی مشهد هتل ایران:

تور زمینی مشهد 2 شب از 580.000 تومان

 تور زمینی مشهد 3 شب از 850.000 تومان

نرخ های  تور زمینی مشهد 4 شب از 1.070.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی  مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل ایران مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

=====================================================================

7605874065IMG-20151116-WA0009

تور زمینی مشهد هتل ایران زمین:

تور زمینی مشهد 2 شب از 480.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 640.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 770.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل ایران زمین مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

====================================================================

3786011105DSC07293 HDTV 720

تور زمینی مشهد هتل مرمر:

تور زمینی مشهد 2 شب از 300.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از370.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از410.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل مرمر مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

=====================================================================

8976

تور زمینی مشهد هتل آریا:

تور زمینی مشهد 2 شب از 300.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 370.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 410.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل آریا مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

=====================================================================

7306-isatis-hotel-outdoor-view-46287312

تور زمینی مشهد هتل ایساتیس:

تور زمینی مشهد  2 شب از 290.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 355.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 390.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل ایساتیس مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

=====================================================================

sabz

تور زمینی مشهد هتل آپارتمان سبز طلایی:

تور زمینی مشهد 2 شب از 280.000 تومان

تور زمینی مشهد 3 شب از 340.000 تومان

تور زمینی مشهد 4 شب از 370.000 تومان

——————————————

خدمات تور زمینی مشهد :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی + اقامت در هتل سبز طلایی مشهد + صبحانه با منو انتخابی

تلفن رزرو تور زمینی مشهد   88975930 – 021

تور زمینی مشهد|تور مشهد|تور ارزان مشهد|تور لحظه آخری مشهد|تور ترکیبی مشهد|بلیط قطار مشهد|بلیط هواپیما مشهد

=====================================================================

زیارت حرم مطهر امام هشتم (ع) سعادتی است که نصیب عاشقانش میشود. پرستو پرواز قرن برای خدمت به زائرانش و با آسایش سفر کردنشان راه های رفتن به مشهد را بسیار ساده کرده است تا هر کسی که دلش هوای امام رضا را کرد با یک تماس با پرستو پرواز قرن به سوی زیارت امام رضا راهی شود. یکی از راه هایی که مسافران میتوانند انتخاب کنند تور زمینی مشهد است در این تور با ارائه خدمات ویژه،هتل و هتل آپارتمان های نزدیک به حرم تمامی شرایط سفری آسوده را برای زائرین امام رضا(ع) فراهم کرده است لذا شما مسافران گرامی میتوانید با انتخاب قطار و هتل خود بهترین سفر زیارتی در جوار حرم را با تور زمینی مشهد داشته باشید ،ما برای آسودگی سفر شما بهترین ها را ارائه میکنیم.

تور مشهد تیر 96       تور مشهد مرداد 96        تور مشهد شهریور 96

مطالب مرتبطنظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کانال تلگرام

حمایت از ما


حمایت از ما

تلگرام لحظه آخری